All Vendors Federation

Pagbubuo ng AVF August – December 2012

Ipinaubaya natin ang DOLE project sa minoryang dumistansiya na sa Kaisa Ka.   Pinagpasyahan ng mga naiwang lider na ipaubaya pati pangalang BBVPFI, upang hindi na madamay sa negatibong reputasyon nito.  Kinonsolida natin ang naiwang mga lider. Pinagkaisahang buuin ang AVF – Sama Na.  Pormal itong nailunsad sa Pre-Assembly noong Disyembre 2012.avf

 

Nalagas at ang ilan ay nahatak ng bumiyak na mga tradisyunal na lider sa palengke ang naiwang market vendors at ilang CBD vendors.

 

AVF at Kampanyang Anti-PPP o Public Private Partnership: 2013 – 2014

 

Samantala, tumining at nakonsolida sa AVF ang Baguio City Burnham Park Vendors Association o BCBPVAI.  Tuloy-tuloy itong nakapag-ayos ng mga vending IDs at nailaban ang pagpapatuloy ng pagtitinda sa Burnham Park.

 

Unang kwarto ng 2013, hinarap natin ang kampanya laban sa PPP.  Itinampok nito ang pagtutol sa pribatisasyon ng Baguio General Hospital and Medical Center, public market at mga parke.  Sumabay din ito sa isyu ng pagbabakod ng Bham Park na tinutulan din ng mga mamamayan at ilang civil society organizations.

 

no-to-pppMaliban sa malawakang talakayan hinggil sa PPP, nagkaroon ng iba’t ibang porma ang kampanya:  room –to-room ng mga estudyante, signature campaign, pin-wearing, ribbon-wearing, rallies at Covenant Signing sa panahon ng 2013 elections.  Aktibo ang partisipasyon ng BCBPVAI at ilang kabataang kababaihan sa kampanyang anti-PPP.

 

Taong 2013, matapos ang eleksiyon, tuluyang ipinagbawal ang sidewalk at ambulant vendors sa palengke at CBD.  Tanging ang BCBPVAI na lamang ang nakapagpatuloy sa pagtitinda.  Taong 2014, naging rekisitos sa pagtitinda ang pagkuha ng quarterly business permit.

 

 

Agosto 2014, muli nating pinag-aralan ang PPP sa balangkas ng national development thrust ni PNoy, ng Baguio – Boracay Development Council, ng BLISTT, at ng pagratsada ng PPP sa mga local government units.

 

Tuloy-tuloy ang pagpapaganda sa lahat ng parke sa Baguio na kasama sa mga proyektong ipinasa at popondohan ng PPP.  Hanggang ngayon, nakaamba pa rin ang posibilidad ng malawakang dislokasyon ng ambulant vendors dahil sa PPP.

 

Sa pagpapatuloy ng laban para sa pwesto kasabay ng pagharap sa mga usaping reproduksiyon ng kababaihang vendors, higit na titining ang BCBPVAI kumpara sa iba pang asosasyon, kahit pa man patuloy nating pinatitibay at pinalalalim ang pag-unawa ng buong kasapian nito.

Advertisements