Bagyong Pepeng at ang Pagpasok ng Kaisa Ka sa Komunidad ng Kaigorotan

2009 Setyembre – 2011

Hinagupit ng Bagyong Pepeng ang maraming komunidad ng Cordillera.  Sa Benguet, ilan sa matinding tinamaan ang Barangay Ambassador at Daclan Central.  Gumuho ang Little Kibungan at nailibing ng buhay ang 78 katao.

 

Sa mga unang araw ng bagyo, nagkondukta ang Serve Net disaster assessment at iikutin ang mga napinsalang barangay at munisipalidad.  Kasama ang Serve – Net sa naging partner ng CECI at CONCERN sa paglulunsad ng programang rehabilitasyon sa mga nasalanta ng Baguio.

 

Dito tayo nakapasok sa Sitio Sayatan ng Brgy Daclan.  Ito ang napiling project site ng water system na pinondohan ng CECI.  Sinikap ng Kaisa Ka na organisahin ang mga kababaihang benepisyaryo ng proyekto.  Nakapaglunsad dito ng GST, VAW, RHRR at livelihood trainings.  Gayunpaman, nakapako lamang ang komunidad sa proyekto at nahirapang iangat sa kamalayang ‘Kaisa Ka’ ang mga kababaihan dito.  Hindi nakabuo ng balangay ng Kaisa Ka subalit nakapagtukoy ng mga lider kababaihan.

 

Dahil pa rin sa proyekto at sa component nitong health training at GDRRM, naabot natin ang iba pang barangay ng Tublay gaya ng Ambongdolan at Brgy Daclan Central.  Naging kalahok ang mga lider kababaihan dito sa isinagawang First Kaisa Ka NL Leadership Training.

 

Taong 2011 nakapaglulunsad din dito ng mga talakayan hinggil sa VAWC at RPRR.  Lubhang malalayo ang mga barangay na naabot kung kaya’t hindi nasustini ng Kaisa Ka gawain dito.

 

 

Advertisements