Dap-ayan ti Babbae: Ang Organisasyon ng Maralitang Kababaihang Mala-manggagawa sa Urban at Kanayunan

2012 – 2014

Maralitang kababaihan sa underground economy o informal sector ang bulto ng kasapian ng Kaisa Ka.  Dahil dito napagkaisahang buuin ang Dapayan Ti Maaari ritong pumaloob ang asosasyon o indibidwal.  Magsisilbi itong tipunan ng lahat ng kababaihang anakpawis sa Baguio – Benguet sa urban man o rural.  Ambulant vendors sa palengke, parke at CBD ang kalakhan ng naging kasapi.  Sapagkat madedemolish ang palengke, malilipat ang pokus ng Dap-ayan organizing sa mga komunidad ng Tublay.

 

Dap-ayan.jpgSunod-sunod na mga pag-aaral at pagsasanay ang naibigay sa Dap-ayan leaders:  Leadership Training, Paano ang pagpapatakbo sa Organisasyon at Organizational Management, Paralegal Training at mga pag-aaral kaugnay ng women’s rights.

 

Pormal na nabuo ang Dap-ayan Baguio-Benguet nuong Nobyembre 2012.  Sa pamamagitan ng Dap-ayan Ti Babbae, nakapasok tayo sa iba pang komunidad ng Brgy Ambassador, Tublay.  Napasok ang Coroz noong Oktubre 2012 at pormal na nabuo ang chapter nuong March 2013.  Enero 2014 nabuo ang Bayungabong chapter.  March 2014, nabuo naman ang Baayan chapter.  June 2014, nabuo ang Sto. Nino chapter.

 

Isasabay ang mga home products training sa mga kababaihan ng Dap-ayan Chapters sa Tublay.

Advertisements