Ang Texas Instruments ang nagpakilala sa Kaisa Ka sa Baguio (2003 – 2004)

Pinagpasyahang harapin ang pag-oorganisa ng kababaihan sa Baguio City sa ginanap na National Council Meeting ng Kaisa Ka noong Setyembre 2002 na ginanap sa Subic, Zambales.  Pebrero 2003, pormal na sinimulan ang pag-oorganisa ng Kaisa Ka.

Tampok sa panahong ito ang laban ng mga tinanggal na manggagawang kababaihan ng Texas Instruments Philippines, Inc. o TIPI sa Baguio.  Tinanggal sila sapagkat hindi na daw nila kayang gumampan ng dating mga gawain sa planta dahil sa mga karamdamang nakuha nila sa pagtatrabaho sa TIPI sa mahabang panahon.ti

Pagawaan ng microchips ang Texas Instruments.  Isa ito sa pinakamalaking dollar earner ng bansa sa mga export processing zones.  Dahil microchips, exposed sa radiation ang mga manggagawa.  Bantad din sila kapwa sa sobrang lamig at sobrang init na temperatura sa loob ng planta.  Maghapong nakatayo at naka-ground strap habang nagtatrabaho upang hindi makuryente.  Ayon na rin sa ilang superbisor sa TI, kapag inabot ng limang taon sa TI, maaaring magkaroon ng iba’t ibang karamdaman ang mga manggagawa dahil sa radiation exposure.  Idagdag pa ang ibang health – hazard na kondisyon sa paggawa.  Ang mga ito ang kadahilanan kung bakit nagkasakit ang mga manggagawa ng TIPI.

Ito ang isyung unang hinarap ng Kaisa Ka .  Ito ang nagpakilala sa Kaisa Ka sa mamamayan ng Baguio at sa lahat na naabot ng kampanya.  Dinala natin ang kampanya laban sa TIPI.  Mula sa paghingi ng mga health benefits, separation pay at SSS benefits, ginawa nating kumprehensibo ang kampanya:  health hazard issues ng korporasyon, pananagutan ng TI sa kanyang mga manggagawa, kaseguruhan sa trabaho, proteksiyon ng gubyerno sa TI habang winawaldas at binabalewala ang manggagawa, at ang impak ng globalisasyon sa hanay ng paggawa.

Masigabo ang kampanya.  Nabuo ang Ex-Tiers Organization.  Nagkaroon din ng Friends of Ex-Tiers.  Laman ng dyaryo at Bombo Radyo ang Kaisa Ka at ang TI.  Nakapaglunsad tayo ng TI Workers’ Conference, Fact Finding Mission, Press Conferences, Audience sa City Council, Rally sa SSS at sa TI Gate.  Nadala natin hanggang nasyunal ang kampanya nuong inilabas tayo sa Jessica Soho Reports ng GMA 7.

Gumamit ang TIPI ng taktikang divide and rule.  Nagbuo din ito ng organisasyon ng ex-Tiers at kanyang pinundohan upang patumbahin ang ating nabuong organisasyon.  Sapagkat walang mga pwersang matibay at malalim na nakagagap sa katangian ng sistema at mga tagapagtaguyod nito, hindi kakayanin ng organisasyon ng ex-Tiers ang mga taktikang itinapat ng TIPI.  Nagpabango din ito sa Baguio sa pamamagitan ng kanyang CSR o corporate social responsibility.  Kahit mga kongregasyong relihiyoso ay naambunan ng kanyang CSR fund.

Hindi nakuha ang kabuubang mga kahilingan hinggil sa benepisyong pangkalusugan, retirement pay at iba pa.  Gayunman, nailagay sa nakapadepensibong posisyon ang TIPI.  Nailantad natin ang mga paglabag nito sa labor standards at ang health – hazard na kundisyon sa paggawa, at ang kawalang silbi ng gubyerno sa pagtiyak sa kapakanan ng kanyang mga manggagawa.

gfwIto rin ang naging  daan upang makaugnay tayo sa grant giving body na Global Fund for Women.  Aabot hanggang internasyunal ang laban ng mga ex-Tiers.  Maisusulat ito sa magazine ng Global Fund for Women bilang tampok na isyu sa Asia-Oceania region ng GFW.  Ang ating proyekto sa GFW hinggil sa laban ng ex-Tiers ang ating magpupundar sa track record ng Kaisa Ka na magiging puhunan natin sa pakikipag-ugnayan sa grant giving bodies.

Advertisements