Karapatan sa Pwesto: Ang Laban ng Ambulant Vendors

Pagsisimula sa Hanay ng Mala-manggagawang Kababaihan (‘Informal Sector’) (2004 – 2006)

Nobyembre 2004, sinimulang harapin ang isyu ng ambulant vendors.  Zero-vending policy ang nais ipatupad noon.  Tampok ang demolisyon sa palengke, central business district at mga parke.  Kahabag – habag ang buhay ng ambulant vendors sa araw-araw na pakikipagtaguan sa mga POSD.  May mga kaso din ng pagkunsinti sa pangongotong makapagtinda lamang.  Hiwahiwalay at tradisyunal ang mga organisasyon ng vendors.  Nakahanay ang iba sa kani-kanyang padrino – kapitan ng barangay, mga konsehal, at hanggang sa Mayor.

eo452Dito natin pina-aralan ang Executive Order 452 na inilabas ni dating Pangulong Ramos.  Sa ganitong kalagayan nabuo ang BACUVA noong Disyembre 12, 2004.  Nilahukan ito ng mga kinatawan sa palengke, CBD at mga parke.  Kasama dito ang Muslim vendors sa pamamagitan ng Baguio City Muslim Vendors Association.  Kinatampukan ang labang ito ng mga dayalog sa City Council at Mayor’s Office, City Market Administration, City Council Market Committee at ng buong Council, mga martsa – rali, at mass meetings sa palengke at vending posts.

Iniresulta ng laban ang pagkakamit ng ilang konsesyon gaya ng designated vending posts and designated vending time at night market.

Sa kabila ng naipong lakas at ilang taktikal na tagumpay, hindi napangibabawan ang tampok na mga dynamics sa hanay ng mga lider.  Lubhang malalim ang impluwensiya ng atrasado at tradisyunal na katangian ng mga lider, kahit pa man nakapaloob na sa BACUVA.  Hindi na nakatawid ang dinidebelop na core of leaders sa pagiging progressive leaders.  Sasabog ang Pederasyon.

Babalik sa kanya-kanyang gawi at estilong tradisyunal, kasama na ang ‘pangongotong’ mismo sa kanilang mga kasapian, pakikipagkutsabahan sa mga trapo, pagkukunsinte ng pangongotong ng POSD at iba pa, pagbubulsa ng mga donasyon galing sa mga korporasyon o pulitiko.

Pansamantalang naiwan ang gawain sa hanay ng vendors sa mga taong 2007 – 2008 hanggang unang hati ng 2009.

Advertisements