Pag-oorganisa: Pagsisimula at Pagsaklaw

Simula Marso 2003 hanggang Hunyo 2015, sinikap abutin ng Kaisa Ka ang pinakamaralitang kababaihan:  mga tinanggal na mangagawa ng Texas Instruments, kababaihan sa fishing villages, ambulant vendors, urban poor women, mga Kaigorotang farmer-vendors, at kabataang kababaihan kapwa sa komunidad at eskwelahan.

Advertisements