Projects and Campaigns, Partnerships and Network: 2003 – 2015

Simula 2004, nagkaroon tayo ng iba’t ibang partners and network na iniluwal ng ating dinalang mga isyu at pakikibakang masa.

 1. Some members of Baguio City Council
 2. Committee on Women, Social Services and Urban Poor
 3. Network of Civil Society Organizations (CSOs) engaged with DSWD
 4. CSOs engaged in different advocacies: disaster, women
 5. Disaster Risk Reduction Network
 6. PNGOC for RPRR
 7. Media
 8. Global Fund for Women
 9. Mama Cash
 10. Asia Pacific Women Conference
 11. AWID
 12. DSWD
 13. ANSA – EAP
 14. CCAGG at NLCGG

Mga Kampanya at Pakikibaka

 1. gaposAgainst health – hazard conditions in the work place
 2. Impact of globalization on workers
 3. Reproductive Rights and Reproductive Health
 4. Karapatan sa Pwesto at Hanapbuhay
 5. Laban sa Illegal Fishing
 6. Anti – VAWvaw1
 7. Suportang serbisyo para sa mga Mala-manggagawa o Informal Sector
 8. Laban sa Environmental Degradation
 9. Para sa Disaster Preparedness at Disaster Risk Reduction
 10. US Militarism and Women – Nicole
 11. EDCA / VFA / Gender – based Violence (Laude)
 12. Anti – PPP
Advertisements