Pagtutol sa Illegal Fishing sa Lingayen Gulf at ang Kababaihan ng Sto. Tomas

2005 – 2011

Tampok na usapin ang illegal fishing sa Lingayen Gulf.  Kasama sa labang ito ang mahihirap na komunidad na pangisdaan ng Sto. Tomas.  Taong 2005 tayo nagsimula ng gawain sa mga komunidad.  Kahit sa mga unang taon, kasama ang mga kababaihan sa kampanya laban sa illegal fishing.  Sila rin ang nakasuporta sa pagbubuo ng mga balangay ng PANGISDA at mga pagsisikap sa pagbubuo ng Kilusan para sa Pambansang Demokrasya o Kilusan.

 

pangisda logo.pngTaong 2007 hinarap natin ang pag-oorganisa ng Kaisa Ka sa Barangay Casantaan at Ubagan at nakabuo ng chapters ng Kaisa Ka sa dalawang barangay na ito.  Sinikap nating abutin ang Tubod – Damortis nuong 2010 pero hindi nakabuo ng balangay dito.

 

Taong 2008, naging host ang Casantaan ng Japanese students exposurees.

 

Taong 2010 din natin hinarap ang mga usaping reproduksyon ng kababaihan.  Nakapaglunsad ng mga pag-aaral hinggil sa Gender Sensitivity Training, Violence Against Women at Reproductive Right and Reproductive Health at Grassroots Disaster Risk Reduction Management sa perspektiba ng kababaihan.  Nakapaglunsad din ng mga pag-aaral hinggil sa Kaisaka Orientation.  Sa taon ding ito, lalahok ang kababaihan ng Kaisa Ka sa pagsusulong ng We Educate for a Clean, Independent and Democratic Elections or WEDECIDE sa Sto. Tomas.  Naghapag tayo ng Programa o Agenda ng pangisdaan, ng komunidad at ng kababaihan sa mga kandidato.

Sa taong 2010 din tayo nakapagtayo ng Kubo sa Casantaan na nagsilbing base ng mga aktibidad ng kababaihan at buong komunidad.  Sa huling kuwarto ng 2010, naabot natin ang Bolasi sa San Fabian.

 

Nakapaglunsad ng International Women’s Day Celebration sa Sto. Tomas sa pamamagitan, sana, ng isang Dialogue sa Municipal Mayor ng Sto. Tomas na pinangunahan ni Atty. Virgie Suarez, na nuon ay Secretary General ng Kaisa Ka.  Illegal fishing pa rin ang dala-dalang isyu.  Babae ang Mayor ng Sto. Tomas kung kaya’t pinangahasan ng Kaisa Ka na ilunsad ang naunsyaming dialogue.  Mga pulis ang humarap sa Kaisa Ka, hindi ang Mayor, sa kabila ng opisyal na sulat.  Na-disperse ang naturang pagtitipon ng kababaihan.

 

Naging aktibo rin ang mga lider-kababaihan natin sa fishing villages, sa pagtatayo ng Kilusan duon.  Mahahalal pa ang dalawa bilang bahagi ng Executive Committee ng Kilusan Bolasi – Sto. Tomas.

 

Taong 2012, napagpasyahang magpocus ng gawaing pag-oorganisa sa Baguio-Benguet kung kaya’t mapu-pull out ang na nakatalaga sa Bolasi – Sto. Tomas.  Mula noon, ang Bolasi at Sto Tomas ay hahagipin na lamang sa ilang mga aktibidad at kampanya na pinakikitunguhan ng Baguio-Benguet.  Mananatili pa rin itong  exposure area para sa Baguio – Benguet.

Advertisements