Rural Women and Women in the Informal Sector Conference: Pagpapatuloy ng Kaisa Ka Organizing sa Tublay

2013 – 2015

Ilulunsad ang Rural Women Conference nuong November 25, 2013.  Nagsilbi itong panimulang konsolidasyon sa hanay ng kababaihang nasa informal economy kapwa sa urban at rural.  Dinaluhan ito ng mga ambulant vendors sa Baguio, informal women sector ng Tublay (Ambassador at Baayan), kababaihan sa fishing villages at informal women sector sa Boalsi, at mga kabataang kababaihan.

 

Tainalakay sa Kumperensiya ang Kalagayan ng Kababaihan sa Informal Sector at VAW.  Nagkaroon din ng talakayan hinggil sa mga programa at serbisyo ng gubyerno na maaaring makuha ng mga kababaihang anakpawis.

 

Ito rin ang unang naging pagkilos ng Kaisa Ka NL para sa International Day Against VAW.  Nagtutuloy-tuloy ang ating pakikipag-ugnayan sa mga kababaihan ng Tublay matapos ang Conference.

Advertisements