San Carlos, Irisan: Ang Kaisa Ka urban community – based organizing

2010 – 2011

Ang pag-oorganisa sa San Carlos Community sa Irisan ay isang pagsisikap ng Kaisa Ka para sa community – based organizing.  Sa pagsisimula, nadugtungan natin dito ang mga lider-kababaihan na nasa 4Ps at RNS or Rural Nutrition Scholars ng Irisan.  Sa ating pagsisikap, nakabuo ng chapter ang Kaisa Ka sa San Carlos.

 

Gayunpaman, hindi ito matututukan sapagkat hindi rin magpapatuloy ang organisador na nakatalaga dito.

Advertisements