Young Women Organizing

 

Ang pag-oorganisa sa mga estudyante at kabataang kababaihan ay nilapatan ng iba’t ibang pormula at iskema.  Taong 2007, ginawa natin ang Women Voices – isang informal na pagtitipon o tipunan ng kabataang kababaihan para sa pag-aaral, talakayan, film viewing at iba pa.

 

Taong 2012, naging partner ng DSWD ang Kaisa Ka.  Inilunsad din natin ang Young Women Volunteers Network para sa pagbibigay ng mga Family Development Sessions sa 4Ps.

 

Taong 2014, sinikap din nating ma-engage ang mga kabataang kababaihan sa progressive cultural work.

 

May mga lumitaw na mga kabataang kababaihan, subalit sa iba’t ibang kadahilanan, hindi sila masusustini.  Mabilis ang ‘dating – alis’ nila bilang bahagi ng Kaisa Ka.  May ilang titining at relatibong magtatagal at makakatuwang ng Secretariat sa mga gawain.

Advertisements